Aktualności | Ogłoszenia duszpasterskie | Intencje Mszy Św. | Św. Brat Albert | Grota NMP | Trochę historii

Kronika kaplicy | Kontakt

Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007


a.html

Akualności

11.VI.2017

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy- czerwiec 2017.

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań,  by położyć kres handlowi  bronią ,który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  -11 czerwca 2017.

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Wj 34,4b-6.8-9 Bóg miłosierny i łagodny

2 Kor 13,11-13 Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

J 3,16-18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Objawienie się Boga Mojżeszowi, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu, było odpowiedzią na jego gorącą tęsknotę ujrzenia chwały Jahwe. Pan Bóg jest istotą duchową, niepojętą i nieogarnioną. Jeśli człowiek chce Go zobaczyć, musi posłużyć się wrażliwością duchową. Poznanie Pana Boga wiąże się bezpośrednio z otwarciem na Jego miłość, o czym wspomina Święty Jan w Ewangelii. Kiedy narodził się Jezus, Bóg stał się widzialny dla ludzi. Wydarzenie to miało na celu zjednoczenie z ludzką naturą i odkupienie każdego człowieka. W ten sposób wszyscy otrzymaliśmy obietnicę, że przez wiarę w Syna Bożego będziemy mogli oglądać Trójjedynego Boga.

Wysłuchajmy teraz z uwagą słowa, które kieruje do nas Bóg Ojciec, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY -11 czerwca 2017

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.

+

W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

*

W Boże Ciało Msze Święte o godz. (…). Uroczysta procesja ulicami naszej parafii wyruszy z kościoła po Mszy Świętej o godz. (…). O przygotowanie tradycyjnych ołtarzy na procesję prosimy następujące rodziny (…).

*

W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy podążali codziennie o godz. (…) przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  1.  13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach (wspomnienie obowiązkowe);
  2.  14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau (wspomnienie obowiązkowe);
  3.   17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony  

   pokutnik,  który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z     

   najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „   

   dobrym jak chleb” (wspomnienie obowiązkowe).