Aktualności | Ogłoszenia duszpasterskie | Intencje Mszy Św. | Św. Brat Albert | Grota NMP | Trochę historii | Kronika kaplicy | Kontakt

 

BRADA JEST JEDNĄ 

Z PIĘKNIEJSZYCH DZIELNIC 

MIASTA ŁAZISKA GÓRNE.

 

 

Historia Brady jest związana z dziejami miasta Łaziska Górne /mapka/

         Miasto Łaziska Górne powstało w XX wieku z połączenia trzech wsi o nazwie Łaziska oraz przyległych osad i przysiółków. Nazwa Łaziska nawiązuje do słowa "łazy". We wczesnym średniowieczu łazy były terenami, na których wypalano niskopienny las w celu przeznaczenia ich pod uprawę. Z czasem na takich łazach w okolicy Mikołowa  osiedlili się ludzie i tak powstała wieś Łaziska. 

         Po raz pierwszy "villa Lasiszka" została wspomniana w zachowanym do dziś dokumencie z roku 1287. Łaziska Średnie to pierwsze Łaziska z terenu dzisiejszego miasta. W XIV wieku powstają w pobliżu jeszcze dwie wsie o tej samej nazwie. Łaziska Górne, Dolne i Średnie zostały przyłączone do państwa polskiego po I wojnie światowej /1914-1918/. 

         O dzisiejszym obliczu miasta decydowały setki lat jego sięgającej średniowiecza przeszłości. Do XVII w. mieszkańcy wsi zajmowali się wyłącznie rolnictwem, byli także nieliczni rzemieślnicy .Pod koniec XVII wieku w związku z odkryciem na tym terenie pokładów węgla kamiennego powstały kopalnie : " Radość Augusty", Szczęście Henryka"," Waleska", " Brada " i inne. 

Kopalnia Brada

         Kopalnia "Brada" została uruchomiona w 1849 r i nosiła nazwę "Brade" / od nazwiska górmistrza, który cieszył się dużymi względami u księcia pszczyńskiego.  Obecnie obiekty powierzchniowe tej kopalni należą do Z.T.S. "ERG". 

/opr.na podstawie "Ścieżki Dydaktyczne Łazisk Górnych",cz. I-IV,Łaziska G./

 

Najstarszym zabytkiem na terenie miasta jest krzyż dziękczynny

postawiony 6 października 1738 r. przez mistrza szklarskiego Szymona Mandeckiego, dzierżawcę książęcej huty szkła. /Po zachodniej stronie ul .Prądnej na rogu z ul. Kolejową książę pszczyński założył ok.r.1680 hutę szkła./ Krzyż powstał jako wotum dziękczynne za ocalenie huty przed szalejącym huraganem w czerwcu 1738 r. Mandecki obawiając się zniszczenia huty, ślubował postawić krzyż dziękczynny za ocalenie huty. Ślubowania dotrzymał i krzyż postawił. Dziś ten krzyż stoi na posesji Państwa Szroborz przy ul Brada nr 14.

          Przez kilka stuleci łaziszczanie należeli do parafii mikołowskiej. Dopiero w 1893 wybudowano w Łaziskach Górnych pierwszy kościół. W 1908 r. utworzono samodzielą parafię. Dzielnica Brada - to mieszkańcy z ulic: Brada, Malinowa, Pszczelna, Rolna, Paprotna, Prądna, Torowa, Kolejowa, Przysiółki, ks. Konrada Szwedy.

         Bradzianie /około 600 osób/ mieszkają w północno - zachodniej części miasta i patrząc na południe,przy dobrej pogodzie mogą zobaczyć wyrażnie rozciągający się próg masywu górskiego. Jest to zachodnia część polskich Karpat, reprezentowana przez północny stok Beskidu Śląskiego z Czantorią, Baranią Górą i Klimczokiem.

krzyż dziękczynny.

     

          Mieszkańcy Brady są bardzo pracowici i gospodarni, żywo interesują się dzisiejszymi problemami miasta, chociaż nieraz podkreślają, że "są z Brady".