Aktualności | Ogłoszenia duszpasterskie | Intencje Mszy Św. | Św. Brat Albert | Grota NMP | Trochę historii | Kronika kaplicy | Kontakt

GROTA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

LURDZKIEJ NA BRADZIE

         Dom, w którym jest kaplica otacza duży ogród. Wśród mieszkańców zrodziła się myśl, by w tym ogrodzie postawić grotę dla Matki Boskiej z Lourdes.

         W Łaziskach Średnich przed dziesięciu laty powstało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Białe Miśie". Pani Halina Zapotoczny, /z zawodu lekarz medycyny/ jest założycielem tego Stowarzyszenia i po dziś dzień z wielkim oddaniem i poświęceniem pomaga osobom niepełnosprawnym. Wyrazem troski o życie duchowe tych osób są pielgrzymki organizowane do róznych sanktuariów maryjnych. W październiku 2001 grupa osób niepełnosprawnych udała się z pielgrzymka do Lourdes. Jest już tradycją, że przed pielgrzymką proszą kapłana o błogosławieństwo. 

         Zatrzymali się w naszej kaplicy, modlili się o szczęśliwą drogę do Lourdes. Żegnając się z nimi ks. Bernard Starosta prosił pielgrzymów, by przywieźli z Lourdes figurkę Matki Boskiej, by ta figurka była poświęcona w tym miejscu, gdzie objawiła się Matka Boska św. Bernadecie. Pielgrzymi pojechali i po dwóch tygodniach powrócili do naszej kaplicy przywożąc ze sobą figurkę NMP. Była to dla nas wielka radość, gdy uroczyście została wniesiona przez górników-wolontariuszy do kaplicy.

zdjęcie z poświęcenia

zdjęcie z poświęcenia

zdjęcie z poświęcenia

zdjęcie z poświęcenia

         Parafianie z Brady czekali  na dzień, kiedy figurkę Matki Boskiej przeniesie się do groty w ogrodzie. Dnia 22 maja 2002 o godz.17.00 grupa siedmiu panów przystąpiła do kopania fundamentów pod grotę, którą zaprojektował arch. Tadeusz Wrona z Tychów. 

 

zdjęcie z poświęcenia

zdjęcie z poświęcenia

zdjęcie z poświęcenia

zdjęcie z poświęcenia

 

         Prace posuwały się bardzo szybko, gdyż było dużo zapału i chętnych do pracy. Wyczuwało się, jak bardzo Bradzianie kochają Matkę Boską, przecież są to parafianie Matki Boskiej Królowej Różańca świętego. 

        W ciągu trzech tygodni postawiono grotę, ułożono przewody do oświetlenia groty i lamp ogrodowych. W uroczystość odpustową ku czci św. Brata Alberta, wielkiego czciciela Matki Boskiej, w dniu 17 czerwca, przeniesiono figurkę z kaplicy do groty. Na tę uroczystość przybyło bardzo dużo ludzi z Brady, Łazisk Górnych i okolic. Po Mszy św. przy śpiewie "Po górach dolinach..." z zapalonymi świecami wyruszyła procesja do groty. Figurkę nieśli ci sami, którzy w październiku 2001 przywieźli ją z Lourdes. Ks. dziekan Janusz Lasok, razem z księżmi, którzy przybyli na odpust, podszedł do groty i ją poświęcił, a potem umieścił figurkę na wyznaczone miejsce. We wnęce, gdzie znajduje się figurka są wmurowane dwa kamienie z groty Massabielskiej / grota objawień/ oraz mała cząstka z dachu bazyliki Matki Boskiej Różańcowej z Lourdes /relikwia/.

         Ks. Proboszcz po odmówieniu modlitw do Matki Boskiej Lurdzkiej wmurował tubę "na wieczną pamiątkę" zawierającą krótką historię Brady i kaplicy oraz to wszystko, co działo się w Polsce i na świecie w dniu 17 czerwca 2002. Wspólny śpiew pieśni maryjnych oraz grupy "Optima" / Państwo Edmund i Krystyna Pucher/ zakończył ten uroczysty dzień na Bradzie. Godz. 21.00 - dzień 17 czerwca - pierwszy Apel Jasnogórski. Nad mieszkańcami Brady czuwa Matka Boska i modli się za nami.  

Przechodniu! Zatrzymaj się przy grocie lurdzkiej i pomódl się! 

 

         W święta Matki Boskiej mieszkańcy Brady i Łazisk Górnych zbierają się o godz.2 0.45 w kaplicy i po odmówieniu modlitw wieczornych, w procesji z zapalonymi świecami idą do groty ,by odmówić Apel Jasnogórski.