Aktualności | Ogłoszenia duszpasterskie | Intencje Mszy Św. | Św. Brat Albert | Grota NMP | Trochę historii | Kronika kaplicy | Kontakt

 

Mieszkańcy Brady 

obrali sobie za swego Patrona

 św.Brata Alberta.

 

Kim był św. Brat Albert

 

Sw. Brat Albert

Brat Alberta /Adam Chmielowski/ urodził się 20 sierpnia 1845 w Igołomi k. Krakowa. Do gimnazjum uczęszczał w Petersburgu i w Warszawie, studia wyższe odbywał w Puławach, Gandawie i w Monachium /malarstwo/. 

         W 1863 brał udział w powstaniu styczniowym, w którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów rozpoczął okres twórczości malarskiej zapewniający mu trwałe miejsce w sztuce. W pełni sił twórczych porzucił malarstwo, związał się z tercjarstwem św. Franciszka z Asyżu i zainteresował się problemami społeczno-moralnymi. Powodowany heroiczną miłością Boga w  bliźnich ,poświęcił swe życie służbie bezdomnym, biednym i opuszczonym Dla nich otwierał przytuliska, by przez stworzenie im godziwych 

warunków życia, ratować w nich godność ludzką i skierować ku Bogu. 

        Za zgodą kardynała Albina Dunajewskiego przywdział szary habit i złożył śluby zakonne, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założone przez siebie Zgromadzenie Braci Albertynów i Sióstr Albertynek oparł na regule św. Franciszka. 

        Umarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie w opinii świętości. Dnia 22 czerwca 1983 r. w Krakowie Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Brata Alberta błogosławionym, a 12 listopada 1989 r. w Rzymie dokonał jego kanonizacji. Relikwie św. Brata Alberta znajdują się w kościele Ecce Homo w Krakowie.  

 

 

 

Wspomnienie św.Brata Alberta przypada w dniu 17 czerwca.

W tym dniu nasza wspólnota na Bradzie obchodzi swój odpust.

Każdego 17 dnia miesiąca - mieszkańcy Brady uczestniczą we Mszy św. prosząc św. Patrona o opiekę i wstawiennictwo u Boga.

Siostry Albertynki od dziesięciu lat pracują w naszej archdiecezji - w parafii św.Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich/prowadzą ochronkę dla dzieci i opiekują się biednymi./


Myśli św. Brata Alberta 

*

Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. 

*

Tylko u stopni ołtarza można silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm.

*

Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza - niemiła.


Nowenna za przyczyną św. Brata Alberta

Boże nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi św .Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność .Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski......., o którą z ufnością proszę.

/Ojcze nasz...Zdrowaś..Chwała Ojcu..

św.Bracie Albercie -módl się za nami/.



 

    Pragniesz dowiedzieć się więcej o św. Bracie Albercie i o założonym przez niego Zgromadzeniu Braci Albertynów i Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim - zobacz i przeczytaj:

 

Faron Assumpta, siostra -"Śladami Brata Alberta", Kraków 1997 

Jabłońska Bernardyna Maria, siostra -"Wybór Pism" /, przygotował O. Joachim Bar, Kraków 1988

Jabłońska Bernardyna Maria, siostra  - "Bóg nade mną jak obłoki nad ziemią" /pisma/, Kraków 2002

Jordan Julia - "Miłość trzeba udowodnić"/ życie Br .Alberta/,Kraków 2002 

Kaczmarczyk Magdalena, s.- "Myśli o mnie", Kraków 1990 

Kaczmarczyk Magdalena, s.- "Trudne drogi miłości" /bł.Br.Albert/,Kraków 1986 

Kaczmarczyk Magdalena, s.- "Życie Sługi Bożej Bernardyny Jabłońskiej", Kraków 1988

Kluz Władysław, o. - "Adam Chmielowski ",WAW, Kraków 1979

Kluz Władysław, o.- "Gdy ma się jedną duszę", WAW, Kraków 1989

Machniak Jan, ks. - "Św. Brat Albert Chmielowski", Kraków 2000

Machniak Jan, ks. - "Błogosławiona Siostra Bernardyna", Kraków 1997

Michalski Konstanty, ks. - "Brat Albert", Kraków 1986"Módlmy się ze Świętym Bratem Albertem"/ modlitwy, pieśni/ Kraków 1990

Riabinin Sergiusz - "Ecce Homo", /wiersze/,Kraków 1995 

Smoleński Stanisław,ks. BP - "Św.Brat Albert -Adam Chmielowski", Kraków 1989

Stelmach Ambrozja - "Św. Brat Albert Chmielowski", Kraków 1998 

Stach Władysław. - "Brat Albert", Kraków 1932

Wojtyła Karol,ks., bp, kardynał, papież -"Świadectwo Oddania Bez Reszty", /przemówienia, homilie/, Kraków1990 

Winowska Maria -"Opowieść o człowieku, który wybrał większą wolność" Kraków 1992 

Wojtowicz Kazimierz - "Brat Albert" /myśli/, Wrocław 1991"

Siostry Albertynki w służbie Kościoła ubogich"- Referat Powołań,  31-409 Kraków,ul.Woronicza 10