Ta podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - zobacz więcej na ten temat

Aktualności | Ogłoszenia duszpasterskie | Intencje Mszy Św. | Św. Brat Albert | Grota NMP | Trochę historii

Kronika kaplicy | Kontakt


Witamy serdecznie na stronie internetowej kaplicy Św. Brata Alberta w Łaziskach Górnych


Święty Bracie Albercie pomóż mi w świecie głodu chleba i głodu miłości być dobrym jak chleb.”

Św. Jan Paweł II o rodzinie:

"Tym, którzy mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą nierozerwalność małżeństwa i wręcz ośmieszającą zobowiązanie małżonków do wierności, należy na nowo przypomnieć radosne orędzie o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej, która w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę". (FC 20)

Nie na trochę, nie na chwilę i po to, by było dobrze, ale do śmierci. Małżeństwo jest nierozerwalne, ponieważ więź wzajemnej miłości domaga się swoistej gwarancji. "Będę z Tobą, wtedy, gdy będziesz sprawiać mi radość i wtedy, gdy będziesz dla mnie krzyżem, bo Cię kocham" - Czy rozumiemy w ten sposób przysięgę małżeńską?

Królu niebios, Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany. Królu niebios znieważony i opluwany, bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. Amen.

- modlitwa św. Brata Alberta

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu

św. Brat Albert

św. Brat Albert Założyciel Zgromadzeń Albertyńskich


2017 to rok św. Brata Alberta

...powinno się być dobrym jak chleb...

***

Idźcie i głoście!” - tak brzmi hasło roku liturgicznego i duszpasterskiego

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.”

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące to piękny przejaw miłości bliźniego,która nie kończy się wraz ze śmiercią. Ofiarujemy Mszę św. w ich intencji,by prosić Boga o miłosierdzie. Przedstawmy Bogu dobro,którego doświadczyliśmy przez ich ręce,słowa i uczucia. Uczmy się przebaczać,żeby dostąpić przebaczenia. Jesteśmy jednym Kościołem, braćmi mającymi wspólnego Ojca w Niebie - my żyjący tu na ziemi,dusze oczekujące w czyśćcu i oglądający Boga twarzą w twarz. Wspierajmy się modlitwą,licząc na orędownictwo tych,którzy już żyją w chwale.